AAW VZW
zuil
Leeuw
BLIKSEMMAAN

bliksemmaan
De naam van deze maan is een vertaling van de Engelstalige neo-pagan benaming “lightning moon”. De hitte van de zomer slaat soms genadeloos toe en zware onweders met spectaculaire lichtshows laten van zich horen.
In onze streken wordt evengoed de naam “oogstmaan” gebruikt omdat ook augustus een maand van oogsten is. Fruitmaan is tevens een mooie en toepasselijke benaming maar op de hedendagse pagan kalenders zijn deze twee namen meestal voorbehouden voor de maan van september.

Spiritueel gezien staat deze maan voor: verhoogde lichamelijke kracht, energie, levenskracht, het vinden van oplossingen voor problemen en vraagstukken, het kennen van succes, het rijpen van vruchtbare ideen. Onder deze maan is het ook goed om sociale banden aan te trekken.

Tijdens de bliksemmaan was de kans groot dat onze Keltische en Germaanse voorouders respectievelijk nog Lughnasad [loennassah] of Lammas vierden, want Kelt of Germaan, die feesten konden wel weken duren. Lammas is ondertussen op de pagan kalender vastgelegd op 1 augustus. Voor meer uitleg rond deze feestdag verwijs ik naar de bespreking van de vorige maan, de rozenmaan.

De Oude Romeinen vierden tijdens de maand augustus de godin Pomona. Zij was de beschermster van de boomgaarden en het fruit.
Naar het einde van de maand toe hielden zij dan weer de Vulcanalia-feesten. Volcanus was n van de oudste goden van de Romeinen. Hij was een vuurgod met destructieve krachten, en om hem te behagen werd er een festival in zijn naam gegeven. De zomerhitte kraakte immers de grond en droogde alles uit waardoor er veel kans was op brand. De Romeinen ontstaken dan zelf maar grote vuren waarin ze kleine levende dieren wierpen. Die offers moesten voorkomen dat de stad, de mensen en de voedselvoorraden niet zouden branden onder de toorn van Volcanus.
Zuil
Maagd